english version
Prof. Dr. phil. Heidrun Schulze
Hochschule RheinMain
University of Applied Sciences
Kurt-Schumacher-Ring 18
D-65197 Wiesbaden
E-Mail: info@heidrun-schulze.de
Telefon: +49 (0) 611 9495-1311


Interpretative Sozialforschung:
 Methodologie und Methoden qualitativer Forschung
 Kontextuelle Kinderforschung
 Rekonstruktive Beratungsforschung
 Psychosoziale Gesundheitsforschung
 Psychosoziale Traumatologie
 Professionelles Handeln
 Narrative Beratung und Therapie